The world ot networks

Контакти

Адрес:

София
бул.”Васил Кънчев” 26

Телефони:          +359 2 8211468

Е-mail:                 office@nce-bg.com

support@nce-bg.com

Добре дошли!

NCE сме установени основно в изграждане и поддръжка на мрежи (информационни, телекомуникационни и енергийни).
Ние сме специализирани в проектирането, легализацията, строежа и инсталацията на информационни и телекомунакационни технологии за фиксирани и мобилни мрежи, външни електрически захранвания от ниско и средно напрежение, оптични и медни кабелни линии, както и тяхната поддръжка.
Нашите компетенции осигуряват професионално изграждане и експлоатация на технологични мрежи като GSM/WIMAX/UMTS/WIFI/MAN/NGN/IT и др.
NCE има квалифицирани специалисти с ценен опит в реализацията в гореизброените области, необходими за компанията в мисията й да постигне максимално удолетворение за Вас, нашите клиенти.
Служителите ни имат задълбочена подготовка и сертификация в областта на съвременните технологии както и практически познания и опит в големи международни фирми и производители на оборудване в България и чужбина.

NCE е Вашият надежден и дългогодишен партньор в областта на аутсорсинг процесите!